Taboł, S. „Lęki O Wychowanie”. Horyzonty Wychowania, T. 9, nr 18, grudzień 2010, s. 239-47, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/347.