Pasierbek, W. ā€˛Editorial: From Rationality to Emotionalityā€¯. Horyzonty Wychowania, T. 9, nr 17, czerwiec 2010, s. 7, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/353.