Myjak, T. „Czynniki kształtujące Aspiracje Zawodowe młodzieży Akademickiej W Nowym Sączu W kontekście Wyzwań Globalnego Rynku Pracy”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 35, grudzień 2016, s. 217-31, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/524.