Kapralska, Łucja, i M. Mamak-Zdanecka. „Platforma Edukacyjna SEIPA. Czy przedsiębiorczości można nauczyć?”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 34, listopad 2016, s. 245-62, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/550.