Popczyk, W. „Rola Systemu oświaty W Kreowaniu warunków Rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy W Polsce”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 34, listopad 2016, s. 103-21, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/552.