Wiśniewska, D. M. „Kształtowanie Postaw przedsiębiorczych wśród studentów – Efekty, możliwości I trudności.”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 34, listopad 2016, s. 157-73, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/586.