Lubacha-Sember, J. „Główne Nurty I Kierunki Badań Nad przedsiębiorczością Kobiet”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 34, listopad 2016, s. 343-60, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/591.