Safin, K., i J. Pluta. „Przedsiębiorczość Ludzi młodych I ścieżki Karier. Stan, Uwarunkowania, Konsekwencje”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 34, listopad 2016, s. 67-86, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/592.