Dziewońska, E. „WYBRANE ASPEKTY KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI MIĘKKICH NA PRZYKŁADZIE ABSOLWENTÓW KIERUNKU KOSMETOLOGIA”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 34, listopad 2016, s. 211-29, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/622.