Łuczka, T., i M. Rembiasz. „Badanie Postaw przedsiębiorczych studentów – Wybrane Aspekty Teoretyczne I Empiryczne”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 34, listopad 2016, s. 27-47, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/754.