Żur, A. „Edukacja Spersonalizowana a Rozwijanie Potrzebnych współcześnie Kompetencji społecznych wśród studentów Uczelni wyższych”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 34, listopad 2016, s. 137-55, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/802.