Wach, K. „Edukacja przedsiębiorcza: Analiza Bibliometryczna Polskiego piśmiennictwa”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 34, listopad 2016, s. 11-26, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/814.