Wach, K. „Edytorial: Edukacja W służbie Dla przedsiębiorczości”. Horyzonty Wychowania, T. 15, nr 34, listopad 2016, s. 5-8, https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/829.