Świętek, Agnieszka Wioletta. „Edukacja Formalna Na Rzecz przedsiębiorczości Wobec współczesnych Wyzwań Cywilizacyjnych”. Horyzonty Wychowania 17, no. 44 (marzec 29, 2019): 189-197. Udostępniono marzec 26, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1561.