Wiśniewska, Danuta. „Przedsiębiorczość Uczelni W kontekście Zmian Ustawy O Szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0)”. Horyzonty Wychowania 17, no. 44 (marzec 29, 2019): 83-92. Udostępniono marzec 26, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1579.