Stabryła-Chudzio, Katarzyna. „Polityka Unii Europejskiej W Zakresie Wspierania przedsiębiorczości W Edukacji – Aspekty Finansowe”. Horyzonty Wychowania 17, no. 44 (marzec 29, 2019): 73-82. Udostępniono marzec 29, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1582.