Łobacz, Katarzyna, i Paweł Głodek. „Rozwój kapitału Ludzkiego Poprzez działania przedsiębiorcze: Znaczenie przedsiębiorczości Akademickiej”. Horyzonty Wychowania 17, no. 44 (marzec 29, 2019): 167-177. Udostępniono marzec 26, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1585.