Pędziwiatr, Ewelina, i Joanna Kulczycka. „Oferta Edukacyjna Polskich Uczelni Technicznych W Obszarze CSR”. Horyzonty Wychowania 17, no. 44 (marzec 29, 2019): 93-102. Udostępniono marzec 29, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1589.