Grabińska, Barbara Anna. „Sytuacja Zawodowa absolwentów wyższych Uczelni Ekonomicznych wchodzących Na Rynek Pracy W świetle Zmian W Finansowaniu Szkolnictwa wyższego W Polsce”. Horyzonty Wychowania 17, no. 44 (marzec 29, 2019): 155-166. Udostępniono marzec 29, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1593.