Pindór, Tadeusz. „Kształcenie studentów Uczelni Technicznej Z Wykorzystaniem Aktywnych Metod Rozwoju przedsiębiorczości Oraz innowacyjności”. Horyzonty Wychowania 17, no. 44 (marzec 29, 2019): 103-112. Udostępniono marzec 30, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1594.