Sajdera, Jolanta. „Mobilność Edukacyjna Przejawem motywów przedsiębiorczych W doświadczeniach właścicielek Niepublicznych placówek Edukacyjnych”. Horyzonty Wychowania 17, no. 44 (marzec 29, 2019): 145-154. Udostępniono marzec 29, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1595.