Siemieniak, Paulina, Małgorzata Rembiasz, i Agnieszka Ruta. „Zarządzanie zespołem Jako Kompetencja przedsiębiorcy Na Podstawie Analizy Zachowań studentów”. Horyzonty Wychowania 17, no. 44 (marzec 29, 2019): 135-144. Udostępniono marzec 26, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1604.