Turlejska, Barbara. „Różnorodność I wspólnota Narracji W Teatrze młodzieży – Studium Przypadku”. Horyzonty Wychowania 17, no. 42 (wrzesień 6, 2018): 135-146. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1619.