Smutek, Halina. „Znaczenie Strategii Relacyjnych W Stymulowaniu innowacyjności”. Horyzonty Wychowania 17, no. 44 (marzec 29, 2019): 241-250. Udostępniono marzec 29, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1638.