Kowalski, Mirosław, Wit Pasierbek, i Ewa Kowalska. „Editorial: Contemporary Discourses in Education”. Horyzonty Wychowania 17, no. 41 (wrzesień 3, 2018): 7-8. Udostępniono czerwiec 9, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1677.