Pasierbek, Wit. „Antropologia Immanentno-Transcendentalna Dialogu I Jej Implikacje Edukacyjne”. Horyzonty Wychowania 17, no. 44 (marzec 29, 2019): 253-264. Udostępniono marzec 30, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1739.