Lewartowska-Zychowicz, Małgorzata. „Profilowanie Jako narzędzie Oswajania Obcego Na przykładzie Wybranych Prawicowo I Liberalnie Zorientowanych tygodników Opinii”. Horyzonty Wychowania 22, no. 61 (marzec 29, 2023): 35-45. Udostępniono grudzień 3, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2326.