Groenwald, Maria. „O Sytuacjach Granicznych W Nauczycielskiej codzienności. Przypadek Podejmowania Decyzji ”. Horyzonty Wychowania 22, no. 61 (marzec 29, 2023): 67-77. Udostępniono grudzień 3, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2344.