Jaglarz, Ewa, i Agnieszka Popiel. „Wybrane Aspekty religijności U osób Z niepełnosprawnością Ruchową ”. Horyzonty Wychowania 22, no. 61 (marzec 29, 2023): 137-148. Udostępniono grudzień 3, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2345.