Szewczyk - Zakrzewska, Agnieszka, i Stanislav Avsec. „Stereotypical Images of Ukrainians and Russians in a HumanitarianCrisis: Multicultural Perspectives ”. Horyzonty Wychowania 22, no. 61 (marzec 29, 2023): 103-119. Udostępniono grudzień 10, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2385.