Walczak, Anna. „Cielesność I tożsamość Podmiotu”. Horyzonty Wychowania 22, no. 62 (czerwiec 29, 2023): 11-20. Udostępniono grudzień 3, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2411.