Walczak, Anna. „Editorial: Corporeality and Subject”. Horyzonty Wychowania 22, no. 62 (czerwiec 29, 2023): 5. Udostępniono grudzień 3, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2418.