Kmiecik-Jusięga, Karolina. „Cele Logoprofilaktyki, Nowej Koncepcji Zapobiegania Zachowaniom Ryzykownym młodzieży. Założenia Teoretyczne ”. Horyzonty Wychowania 22, no. 62 (czerwiec 29, 2023): 121-130. Udostępniono grudzień 3, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2420.