Myjak, Teresa. „Czynniki kształtujące Aspiracje Zawodowe młodzieży Akademickiej W Nowym Sączu W kontekście Wyzwań Globalnego Rynku Pracy”. Horyzonty Wychowania 15, no. 35 (grudzień 19, 2016): 217-231. Udostępniono marzec 24, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/524.