Popczyk, Wojciech. „Rola Systemu oświaty W Kreowaniu warunków Rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy W Polsce”. Horyzonty Wychowania 15, no. 34 (listopad 8, 2016): 103-121. Udostępniono marzec 30, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/552.