Łuczka, Teresa, i Małgorzata Rembiasz. „Badanie Postaw przedsiębiorczych studentów – Wybrane Aspekty Teoretyczne I Empiryczne”. Horyzonty Wychowania 15, no. 34 (listopad 8, 2016): 27-47. Udostępniono marzec 26, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/754.