Wach, Krzysztof. „Edytorial: Edukacja W służbie Dla przedsiębiorczości”. Horyzonty Wychowania 15, no. 34 (listopad 8, 2016): 5-8. Udostępniono styczeń 31, 2023. https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/829.