1.
Telicki M. Pedagogika pastiszu – co spodobałoby się Ignacemu Loyoli w Nowych wierszach sławnych poetów Grzegorza Uzdańskiego?. HW [Internet]. 25 marzec 2022 [cytowane 27 maj 2023];21(57):51-. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2225