1.
Kmiecik-Jusięga K. Cele logoprofilaktyki, nowej koncepcji zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Założenia teoretyczne . HW [Internet]. 29 czerwiec 2023 [cytowane 3 grudzień 2023];22(62):121-30. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2420