1.
Myjak T. Czynniki kształtujące aspiracje zawodowe młodzieży akademickiej w Nowym Sączu w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy. HW [Internet]. 19 grudzień 2016 [cytowane 30 marzec 2023];15(35):217-31. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/524