Wróć do szczegółów artykułu Bronisław Ferdynand Trentowski, Chowanna (Myśli wybrane), Komentarz, wybór i opracowanie Wiesław Andrukowicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, ss. 199. Pobierz Pobierz PDF