Bronisław Ferdynand Trentowski, Chowanna (Myśli wybrane), Komentarz, wybór i opracowanie Wiesław Andrukowicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, ss. 199.

  • Joanna Król
Opublikowane
2011-06-30
Jak cytować
Król, J. (2011). Bronisław Ferdynand Trentowski, Chowanna (Myśli wybrane), Komentarz, wybór i opracowanie Wiesław Andrukowicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, ss. 199. Horyzonty Wychowania, 10(19), 267-270. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/324