Wróć do szczegółów artykułu Krystyna Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości zawodowej pedagogów, II wydanie, WSFP „Ignatianum” i WAM, Kraków 2011, ss. 251. Pobierz Pobierz PDF