Krystyna Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości zawodowej pedagogów, II wydanie, WSFP „Ignatianum” i WAM, Kraków 2011, ss. 251.

  • Małgorzata Kaliszewska
Opublikowane
2011-06-30
Jak cytować
Kaliszewska, M. (2011). Krystyna Duraj-Nowakowa, Kształtowanie profesjonalnej gotowości zawodowej pedagogów, II wydanie, WSFP „Ignatianum” i WAM, Kraków 2011, ss. 251. Horyzonty Wychowania, 10(19), 274-280. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/326