Kontakt

Redakcja kwartalnika „Horyzonty Wychowania”
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
e-mail: horyzonty.wychowania@ignatianum.edu.pl

Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

Główna osoba do kontaktu

[HW OJS] Redaktor - wysłane z systemu OJS
Sekretarz Redakcji: dr Agnieszka Kaczor
Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Wsparcie techniczne

Rafał Leśniak