Kontakt

Redakcja kwartalnika „Horyzonty Wychowania”
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków, Polska
e-mail: horyzonty.wychowania@ignatianum.edu.pl

Właściciel i Wydawca:
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków, Polska

Główna osoba do kontaktu

[HW OJS] Redaktor - wysłane z systemu OJS
Sekretarz Redakcji: dr Agnieszka Kaczor
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Wsparcie techniczne

Rafał Leśniak