Kontakt

ul. Kopernika 26

PL 31-501 Kraków


Główna osoba do kontaktu

[HW OJS] Redaktor - wysłane z systemu OJS
Sekretarz Redakcji: dr Agnieszka Kaczor
Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Wsparcie techniczne

Rafał Leśniak
Redakcja czasopisma
Horyzonty Wychowania

email: horyzonty.wychowania@ignatianum.edu.pl
sekretarz redakcji: agnieszka.kaczor@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 652
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP