Recenzenci

Recenzenci 2023

Helen Beckmann-Hamzei, Uniwersytet w Leiden, Netherlands

dr Louw de Beer, North-West University, South Africa

dr hab. prof. UŚ Maciej Bernasiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

dr Krzysztof Biel SJ, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. ATH Izabela Bieńkowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej, Poland

dr Aleksandra Borowicz, Uniwersytet Gdański, Poland

dr Anita Całek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland

dr Magdalena Ciechowska, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Marzena Chrost, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. Paweł Cylulko, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Poland

dr Lidia Dakowicz, Uniwersytet w Białymstoku, Poland

dr Malwina Dankiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland

dr Krystyna Data, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Poland

dr Ilona Dąbrowska, Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz, Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie, Poland

dr Joanna Duska,  Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Poland

dr hab. prof. AWSB Artur Fabiś, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Poland

dr Kateryna Fomin, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

dr Piotr Furmankiewicz, Szkoła Filmowa w Łodzi, Poland

Iryna Galdetska, Professor of the Legal Linguistics Department of the NAIA, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Ukraine

prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

dr Tomasz Gosztyła, Uniwersytet Rzeszowski, Poland

dr Jerzy Gościniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

dr Magdalena Grabias, Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

dr hab. prof. UŁ Mariusz Granosik, Uniwersytet Łódzki, Poland

dr Michał Grudecki, Uniwersytet Śląski, Poland

dr Kateryna Havrylenko, Senior Instructor of the National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Candidate of Pedagogical Sciences Ukraine

dr hab. prof. UMK Jarosław Horowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr hab. prof. KUL Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Poland

dr hab. prof. KUL Beata Jakimiuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poland

dr Anna Jarkiewicz, Uniwersytet Łódzki, Poland

dr Sylwia Jaronowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Poland

dr hab. prof. UAM Sylwia Jaskulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

dr Jarosław Jastrzębski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

dr hab. prof. US Iwona Jazukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Poland

dr Marcin Kafar, Uniwersytet Łódzki, Poland

dr hab. prof. UIK Paweł Kaźmierczak, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UMK Maciej Kołodziejski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr Jacek Konik, Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

dr prof. UZ Iwona Kopaczyńska, Uniwersytet Zielonogórski, Poland

dr hab. prof. UAM Kinga Kuszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

dr hab. prof. UMCS Małgorzata Kuśpit, Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

dr Małgorzta Kutyła, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

prof. Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański, Poland

dr hab. Joanna Łukasik, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Poland

prof. dr hab. Marek Maciejczak, Politechnika Warszawska, Poland

prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski, Poland

prof. Sergio Miranda, Universita degli Studi di Salerno, Italy

dr Patrycja Mizera-Pęczek, Uniwersytet Łódzki, Poland

dr Mateusz Pękala, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski, Poland

dr Mariola Pałka-Pilecka, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk, Poland

dr Renata Pater, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland

dr Anna Podemska-Kałuża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

dr hab. prof. UŁ Dorota Podgórska-Jachnik, Uniwersytet Łódzki, Poland

dr Olena Protsenko, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

ks. dr Stanisław Radoń, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Poland

prof. ucz. dr hab. Agnieszka Regulska , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

dr hab. prof. UŁ Aneta Rogalska-Marasińska, Uniwersytet Łódzki, Poland

dr Inna Romanowa, Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Ass. prof. Dr. Zoltán Rónay, Eötvös Loránd University, Hungary

dr Magdalena Sasin, Uniwersytet Łódzki, Poland

dr hab. prof. UwB Krzysztof Sawicki, Uniwersytet w Białymstoku, Poland

dr hab. prof. UR Joanna Smyła, Uniwersytet Rzeszowski, Poland

dr Ewelina Sobocha, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland

dr Ewa Sowa-Behtane, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Małgorzata Stępień-Nycz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UIK Barbara Surma, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Katarzyna Sygulska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UMCS Beata Szabała, Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Rzeszowski, Poland

dr hab. prof. ucz. ATH Sławomir Sztobryn, Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej, Poland

dr hab. prof. UJK Agnieszka Szplit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland

dr Mirosława Ściupider-Młodkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

dr Ewelina Świdrak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Poland

dr hab. prof. APS Aleksandra Tłuściak – Deliowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Poland

dr hab. prof. AP Tomasz Tomasik, Akademia Pomorska w Słupsku, Poland

dr Marek Tytko, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland

dr Magdalena Urlińska-Berens, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UŁ Anna Walczak, Uniwersytet Łódzki, Poland

dr hab. prof. UIK Klaudia Węc, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz, Uniwersytet Szczeciński, Poland

prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

dr hab. prof. UEW Anna Witek-Crabb, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland

dr Aneta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

dr Katarzyna Wojtanowicz, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Poland

dr Beata Wołosiuk, Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Poland

prof. dr hab. Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski, Poland

prof. Associate Olena Vasylenko, PhD, Department NAIA, Ukraine

prof. dr hab. Marzena Zaorska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland

dr Dorota Zdybel, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Poland

prof. dr hab. Konrad Zieliński, Uniwersytet Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

dr Joanna Żeromska-Charlińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland

dr hab. prof. UKSW Dominika Żukowska-Gardzińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

dr hab. prof. UPH Hanna Żuraw, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Poland

Recenzenci 2022

dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. AIK  Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

prof. Marcelo Lopes Oliveira, University of Sao Paulo, Brazil

dr Hiroto Satō, Asahikawa University High School, Japan

dr hab. prof. AIK Beata Topij-Stempińska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. AIK Paweł Kaźmierczak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. AIK Andrzej Paweł Bieś SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Kamilla Frejusz, Akademia Katolicka w Warszawie Collegium Bobolanum, Poland

dr Marzena Chrost, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UMK Jarosław Horowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland

dr Dariusz Dańkowski SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

ks. dr hab. prof. UKSW Dariusz Stępkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

dr hab. prof. AIK Monika Stankiewicz-Kopeć, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. AIK Krystyna Zabawa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

ks. dr hab. prof. UR Janusz Miąso, Uniwersytet Rzeszowski, Poland

ks. dr hab. prof. KUL Andrzej Pietrzak, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poland

dr hab. prof. AIK Anna Walulik. Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

ks. dr hab. Bogdan Wiesław Stańkowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Anna Lubrańska, Uniwersytet Łódzki, Poland

dr Estera Twardowska-Staszek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Małgorzata Lubieniecka, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UZ Grażyna Genowefa Gajewska, Uniwersytet Zielonogórski, Poland

prof. Marcin Kazmierczak, Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, Spain

dr Irmina Rostek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. AIK Barbara Surma, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UP Anna Ślósarz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Poland

dr hab. prof. UJ Dorota Pauluk, Uniwersytet Jagielloński, Poland

dr Agnieszka Małgorzata Krzysztof – Świderska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Krystyna Data, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Poland

dr Joanna Duska, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Poland

prof. dr hab. Bożena Matyjas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland

dr Katarzyna Wojtanowicz, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Poland

dr hab. prof. KUL Danuta Opozda, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poland

ks. prof. Józef Stala, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Poland

dr Marek Babik, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Magdalena Ciechowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Joanna Żeromska-Charlińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland

dr hab. prof. AFiB Vistula Bożena Józefów -Czerwińska, Akademia Finansów i Biznesu Vistula w  Warszawie, Poland

dr Aneta Kamińska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Krzysztof Biel SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UJ Krystyna Ablewicz, Uniwersytet Jagielloński, Poland

ks.dr Kacper Radzki, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Poland

dr Grzegorz Baziur, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Poland

prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Poland

ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Patrycja Mizera-Pęczek, Uniwersytet Łodzki, Poland

dr hab. prof. PR Bogusław Bembenek, Politechnika Rzeszowska, Poland

dr Marta Prucnal-Wójcik, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Miłosz Mółka, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Katarzyna Stadnik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

dr Anna Maria Pawiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland

ks. prof. Edward Walewander, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poland

ks. dr hab. prof. KUL Jacek Goleń, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poland

dr Maria Szymańska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Magdalena Urlińska-Berens, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland

dr Agnieszka Kaczor, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

prof. Associate Ewelina Niemczyk (PhD), North-West University, South African Republic

dr Anna Czyż, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland

dr prof. PUSB Grażyna Cęcelek, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach, Poland

dr hab. prof. UMK Maciej Kołodziejski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

prof. Associate Olena Vasylenko, PhD, Department NAIA, Ukraine

dr hab. prof. UWM Małgorzata Suświłło, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland

dr hab. prof. UKSW Dominika Żukowska-Gardzińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska, Uniwersytet Rzeszowski, Poland

dr Ewa Tomaszewska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

dr hab. prof. UJ Justyna Kusztal, Uniwersytet Jagielloński, Poland

dr Ewa Jaglarz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Jacek Prusak SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Ilona Dąbrowska, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

dr Katarzyna Nosek-Kozłowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland

dr Łukasz Burkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UŁ Aneta Rogalska-Marasińska Uniwersytet Łódzki, Poland

dr Ewa Sowa-Behtane, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Nidhi Gulati, University of Delhi, India

dr Elżbieta  Maj, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland

dr Anna Pawlak, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Poland

dr Piotr Zamelski, Politechnika Opolska, Poland

dr Walentyna Wróblewska, Uniwersytet w Białymstoku, Poland

dr Renata Góralska, Uniwersytet Łódzki, Poland

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Dorota Jankowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Poland

prof. UAM dr hab. Małgorzata Kabat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland

dr Piotr Musiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Poland

dr Adrianna Sarnat-Ciastko, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Poland

dr hab. prof. UJD Ewa Piwowarska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Poland

dr Katarzyna Szewczuk, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

dr Edyta Zawadzka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Poland

dr hab. prof. UP Danuta Wolska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland

Dr Ewelina Sobocha, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poland

Recenzenci 2021

dr hab. prof. UWr Andrzej Ładyżyński, Uniwersytet Wrocławski, Poland

dr Marata Prucnal-Wójcik, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Jolanta Sajdera, Uniwersytet Pedagogiczny, Poland

dr Anna Małgorzata Śniegulska, Uniwersytet Rzeszowski, Poland

dr Irmina Rostek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

prof. dr hab. Jolanta Karbowniczek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UAM Sylwia jaskulska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poland

dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Katarzyna Nosek-Kozłowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Poland

dr Aldona Małgorzata Molesztak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Poland

dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny, Poland

dr inż. Anna Dębicka, Politechnika Poznańska, Poland

dr Małgorzata Paulina Rembiasz, Politechnika Poznańska, Poland

prof. nadzw. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny, Poland

dr hab. prof. AIK Bożena Sieradzka-Baziur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UMK Jarosław Horowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Poland

dr hab. prof. AIK  Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Renata Kurpiewska-Korbut, Uniwersytet Jagielloński, Poland

dr Katarzyna Wojtanowicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

dr Kamil Jezierski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

prof. dr hab. Bożena Matyjas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland

dr Irena Pulak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Edyta Zawadzka, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Poland

dr Katarzyna Szewczuk, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Dorota Ciechanowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie, Poland

PhD habil Ágnes Engler, University of Debrecen Institute of Educational Studies and Cultural Management, Hungary

dr Maria Szymańska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Joanna Stepaniuk, Uniwersytet Warszawski, Poland

dr Anna Pawlak Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Poland.

dr Piotr Musiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. PWSZ Piotr Szymaniec, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, Poland

dr hab. Bogusława Bodzioch-Bryła, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

dr hab. prof. Politechniki Rzeszowskiej Bogusław Bembenek, Politechnika Rzeszowska, Poland

prof. nadzw. dr hab. Stella Grotowska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UG Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański, Poland

dr hab. prof. UŁ Monika Talarowska, Uniwersytet Łódzki, Poland

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr hab. prof. UJ Justyna Kusztal, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UMCS Barbara Kalinowska-Witek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski, Poland

dr hab.  Anita Całek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland

dr Marcin Moroń, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

dr Jarosław Kucharski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Marcin Rojek, Uniwersytet Łódzki, Poland

dr hab. prof. UAM Barbara Jankowiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poland

dr Agnieszka Kaczor, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Szymon Godawa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

ks. dr Jarosław Charchuła SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

prof. Natalia Sejko, Ukraine,

dr hab. prof. Svetlana Loboda, Ukraine

prof. Olena Vasylenko Candidate of Science (PhD) in Pedagogy, Professor of the Language Department, National Academy of Internal Affairs of Ukraine,  Kyiv, Ukraine,

dr hab. prof. UJD Ewa Piwowarska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Poland

dr hab. prof. AMW Elżbieta Gaweł-Luty, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Poland

dr hab. Urszula Wójcik, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Poland

dr hab. prof. AIK Anna Walulik. Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Chrobak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

ks. dr hab. prof. PWTW Zbigniew Kubacki SJ, Akademia Katolicka w Warszawie – Collegium Bobolanum, Poland

dr hab. prof. AIK Beata Topij-Stempińska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Hiroto Satō, Asahikawa University High School, Japan

dr Yuina Itō, Meijo University Senior High School, Japan

dr Olena Protsenko Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

dr hab. prof. UMK Piotr Petrykowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr hab. prof. UO Anna Weissbrot-Koziarska, Uniwersytet Opolski, Poland

prof. Marcelo Lopes Oliveira, University of Sao Paulo, Brazil

dr Agnieszka Uniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr Monika Kamper-Kubańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

prof. dr hab.  Jacek Błeszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr hab. prof. UŁ Dorota Podgórska – Jachnik, Uniwersytet Łódzki, Poland

dr Ewa Sowa-Behtane, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Iwona Tomas, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

dr hab. prof. US Adrianna Seniów, Uniwersytet Szczeciński, Poland

dr Anna Seredyńska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

 

Recenzenci 2020

dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. AIK Bożena Sieradzka-Baziur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr hab. prof. AIK  Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Irmina Rostek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

dr Szymon Godawa, Uniwersytet Śląski, Poland

dr hab. prof. UEK Magdalena Zdun, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UZ Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Uniwersytet Zielonogórski, Poland

dr Dagna Dejna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr hab., prof. APS Jarosław Gara, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Poland

dr hab., prof. UJ Krystyna Ablewicz, Uniwersytet Jagielloński, Poland

dr hab. prof. UMCS Barbara Kalinowska-Witek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UEP Katarzyna Mroczek-Dąbrowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland

dr Edyta Abramek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland

dr Hanna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland

dr Małgorzata Paulina Rembiasz, Politechnika Poznańska, Poland

dr Katarzyna Łobacz, Uniwersytet Szczeciński, Poland

dr hab. prof. UEK Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

dr Bernard Bińczycki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

dr Anna Brdulak, Politechnika Wrocławska, Poland

dr hab. prof. UEK Marek Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

dr hab. prof. UEK Wojciech Zysk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland

dr Bartłomiej Łódzki, Uniwersytet Wrocławski, Poland

prof. dr Ulrich Riegel, Universitat Siegen, Germany

dr hab. prof. UMK Jarosław Horowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

dr hab., prof. UJK Olga Dąbrowska-Cendrowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland

dr Magdalena Joachimowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland

dr Edyta Zawadzka, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Poland

dr hab. prof. UG Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański, Poland

dr hab. prof. DSW Agnieszka Węglińska, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Poland

dr hab. Andrzej Nowosad, Uniwersytet Jagielloński, Poland

dr Grzegorz Kapuściński, Uniwersytet Gdański, Poland

dr hab. prof. UG Anna Ryłko-Kurpiewska, Uniwersytet Gdański, Poland

dr hab. prof. UG Anna Kalinowska-Żeleźnik, Uniwersytet Gdański, Poland

dr Paweł Kozielski, Uniwersytet Gdański, Poland

dr Konrad Knoch, Uniwersytet Gdański, Poland

dr hab. prof. UG Anna Lusińska, Uniwersytet Gdański, Poland

dr hab. Joanna Szylko-Kwas, Uniwersytet Warszawski, Poland

dr Sławomir Soczyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

Recenzenci 2019

Prof. dr hab. Zbigniew Marek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

Prof. dr hab. Ewa Stanisława Bielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

Prof. dr hab, Katarzyna Skowronek, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Poland

Dr Paulina Forma, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland

Dr Katarzyna Stadnik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

Dr Katarzyna Jarkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

Dr Josiane Budni, Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)

Dr Joanna Jabłońska-Hood, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland

Dr Irmina Rostek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

Dr hab. Zofia Szarota, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Poland

Dr hab. Teresa Zbyrad, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Poland

Dr hab. Rafał Mariusz Włodarczyk, Uniwersytet Wrocławski, Poland

Dr hab. Katarzyna Dormus, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Poland

Dr hab. Joanna Król, Uniwersytet Szczeciński, Poland

Dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland

Dr hab. Anna Walulik, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

Dr hab. Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

Dr Edyta Zawadzka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Poland

Dr Anna Śniegulska, Uniwersytet Rzeszowski, Poland

Recenzenci 2018
dr Barbara Grabińska,  Poland
dr Magdalena Belniak, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Poland
dr hab., prof. UJ Marta Najda-Janoszka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
dr Jakub Kwaśny,  Poland
dr Monika Borowiec-Gabryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Hanna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
Dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Grzegorz Grzegorczyk, Uniwersytet Gdański, Poland
dr Agnieszka Postuła, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Poland
dr hab., prof. KA Dariusz Fatuła, Krakowska Akademia im A. Frycza-Modrzewskiego, Poland
dr Agnieszka Lasota, Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Marek Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr inż. Anna Stronczek, AGH, Poland
dr Janusz Dworak, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Poland
dr Anna Sladek, , Poland
dr Ewa Kozień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Olga Wyżga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Marta Ulbrych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Łukasz Danel, , Poland
dr Agnieszka Pach-Gurgul, , Poland
dr Anna Brdulak, , Poland
dr Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Łukasz Siemieniuk, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania, Poland
dr Katarzyna Kulig-Moskwa, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Poland
dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland
Dr Adam Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Anna Odrobina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr inż. Marek Sieja, Politechnika Krakowska, Poland
dr Agnieszka Hajdukiewicz, , Poland
dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
dr Karolina Wanda Kmiecik-Jusięga, Akademia Ignatianum, Poland
dr Julita Majczyk, Uniwersytet Warszawski, Poland
dr Agnieszka Żur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr hab., prof. Ignatianum Bożena Sieradzka-Baziur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
Dr hab. prof. UŚ Aneta Bołdyrew, , Poland
dr hab. Mirosław Lakomy, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Poland
dr hab. Teresa Zbyrad, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii i Socjologii, Poland
dr hab. prof. UAM Justyna Gulczyńska, , Poland
prof. dr hab. Zbigniew Marek, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
Dr hab. Katarzyna Dormus, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
dr Karolina Magdalena Appelt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Psychologii, Poland
dr hab., prof. APS Jarosław Gara, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Poland
prof. dr hab. Bogdan Szlachta, , Poland
Dr hab. Danuta Łazarska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Instytut Filologii Polskiej; Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, , Poland
dr Paulina Forma, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Poland
dr Magdalena Ciechowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
Dr hab. Krzysztof Tomaszewski, Akademia Ignatianum w Krakowie; Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej, Poland
Prof. dr hab. n. med. Bogusław Witold Frańczuk, Collegium Medicum UJ, Poland
Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Instytut Fizjoterapii, Poland
Dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych; Instytut Pedagogiki, Poland
Prof. dr hab. Ewa Stanisława Bielska, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii; Katedra Pedagogiki Społecznej, Poland
Dr hab. Jarosław Antoni Bąbka, , Poland
Prof. dr hab. Jan Klimek, , Poland
Dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, , Poland
dr Marcin Kędzierski, , Poland
dr hab. prof. US Halina Nakonieczna-Kisiel, Uniwersytet Szczeciński, Poland
Dr Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr Monika Jakubiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania, Poland
Dr inż. Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Poland
Dr Andrzej Marjański, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Wydział Zarządzania., Poland
dr Gabriela Wronowska, , Poland
dr Anna Maria Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
Dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego, Poland
Dr Wojciech Zysk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Elżbieta Bombińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Stanisława Klima, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr hab., prof. UEK Robert W. Włodarczyk, , Poland

Recenzenci 2017
dr Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
Ewa Dorota Kochanowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Poland
dr Paulina Forma, UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, Poland
Dr hab. prof. US Elżbieta Magiera Elżbieta Magiera, Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki Katedra Historii Wychowania, Poland
Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, Uniwersytet Gdański, Poland
Dr Maria Łoszewska-Ołowska, Uniwersytet Warszawski, Poland
Dr Katarzyna Gajlewicz-Korab, Uniwersytet Warszawski, Poland
Dr Jacek Wojsław, Uniwersytet Gdański, Poland
Dr Bogusława Bodzioch-Bryła, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Kulturoznastwa, Poland
dr hab. prof. Ignatianum Stanisław Głaz, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Psychologii, Poland
Dr hab. inż. Jolanta Maria Zielińska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Pedagogiki Specjalnej, Poland
dr Piotr Szwedo, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Kierownik Szkoły Prawa Amerykańskiego, Poland
Dr hab., prof. APS Małgorzata Kupisiewicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Instytut Pedagogiki Specjalnej; Zakład Surdopedagogiki
Dr hab., prof. UG Maria Groenwald, Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki; Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, Poland
dr Magdalena Ciechowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
Dr hab. Krzysztof Tomaszewski, Akademia Ignatianum w Krakowie; Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej, Poland
prof. Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański, Poland
prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, Uniwersytet Gdański, Poland
dr hab. Mirosław Lakomy, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Poland
dr hab., prof. Ignatianum Bożena Sieradzka-Baziur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Irmina Rostek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Marcin Zwierżdżyński, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Poland
Dr Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr inż. Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Poland
Dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Instytut Fizjoterapii, Poland
Krystyna Moczia, Uniwersytet Śląski , Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Poland
dr hab. MONIKA MARTA PRZYBYSZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Piotr Zamelski, Politechnika Opolska. Wydział Ekonomii i Zarządzania, Poland
dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, , Poland
prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, Akademia Ingatianum w Krakowie Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Poland
Dr Adam Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Zofia Frączek, Uniwersytet Rzeszowski, Poland
Dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego, Poland
dr Agnieszka Hajdukiewicz, , Poland

Recenzenci 2016
Dr Agnieszka Głodowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr Marek Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr Adam Michalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr Bożena Pera, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego, Poland
Krzysztof Wach, Poland
Dr hab., Prof. UEK Łukasz Mamica, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr hab., prof. UEK Małgorzata Adamska-Chudzińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr hab., prof. PG Nelly Daszkiewicz, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych, Poland
Dr hab., Prof. UWr Leszek Kwieciński, , Poland
dr hab., prof. WSB Krzysztof Safin, , Poland
dr hab., prof. UE Przemysław Zbierowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland
prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Roman Kisiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Poland
prof. dr hab. Janusz Olearnik, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydział Wychowania Fizycznego, Poland
dr inż. Marek Sieja, Politechnika Krakowska, Poland
dr Remigiusz Gawlik, , Poland
dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Maria Urbaniec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Poland
dr Agnieszka Żur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Michał Głuszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr hab. prof. UEK Bartłomiej Marona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Magdalena Belniak, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Poland
Dr Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
dr Anna I. Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Bartłomiej J. Gabryś, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland
dr Agnieszka Brzozowska, Uniwersytet Warszawski, Poland
Dr Justyna Pawlak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Anna Maria Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
Dr Beata Krawczyk-Bryłka, Politechnika Gdańska, Poland
Dr Hanna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
dr Teresa Myjak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny, Poland
dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
Dr Magdalena M. Popowska, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, Poland
Dr inż. Łukasz Tomczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, Poland
Dr Grzegorz Grzegorczyk, Uniwersytet Gdański, Poland
Dr Agnieszka Puszkow-Bańka, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland
prof. dr. Leo Tuin van der, Netherlands
dr hab. prof. UAM Justyna Gulczyńska, , Poland
dr hab. Danuta Wosik-Kawala, Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland
Dr hab. Danuta Łazarska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Instytut Filologii Polskiej; Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
dr Tomasz Dekert, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Kulturoznawstwa
Dipl. Theol. Aleksander Unser, Germany
Dr Paweł Rutkowski, Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, Poland
dr Jan Franczyk, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Psychologii, Poland
Dr. Boris Kalbheim, Germany
M.A. Susanne Doehnert, Germany
dr Maria Nowina-Konopka, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland
prof. dr Stephen Hicks, Professor of Philosophy Executive Director, The Center for Ethics and Entrepreneurship Rockford University, United States
dr Paula Olearnik-Szydłowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
Dr Marzena Elżbieta Mamak-Zdanecka, , Poland
dr Anna Błasiak, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland
dr Danuta Smołucha, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny, Poland
Dr Monika Jakubiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania, Poland
dr hab. Magdalena Zdun, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci 2015
prof. dr hab. Zdzisław Kijas, , Italy
Prof. dr. Elena Vykhodtseva, State University of Management in Moscow, Russian Federation
prof. dr Stephen Hicks, Professor of Philosophy Executive Director, The Center for Ethics and Entrepreneurship Rockford University, United States
Dr hab., Prof. UEK Łukasz Mamica, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
Dr hab. prof. UEK Bartłomiej Marona, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
M.A. Susanne Doehnert, Germany
dr hab. Jerzy Halicki, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii Zakład Andragogiki i Gerontologii, Poland
dr hab. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki, Poland
prof. dr ing. Elena Horska, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
dr Zofia Frączek, Uniwersytet Rzeszowski, Poland
prof. dr Matthew Carnes, Georgetown University, United States
prof. dr Howard Williams, Aberystwyth University, United Kingdom
dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Mariola + Chomczyńska-Rubacha, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Adam Maj, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poland
prof. dr hab. Jacek Kiciński, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Poland
dr Ewa Kamarad, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Zbigniew Marek, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Poland

Recenzenci 2014
dr hab. Radosław Rybkowski, , Poland
prof. dr ing. Elena Horska, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
dr Bogusław Steczek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
dr Paula Olearnik-Szydłowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
dr Magdalena Miotk-Mrozowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Poland
dr Wojciech Burek, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Mariola + Chomczyńska-Rubacha, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
dr Małgorzata Kosała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, , Poland
dr Maria Nowina-Konopka, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland

Recenzenci 2013
dr hab., prof. AIK Tadeusz Borkowski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Poland
prof. dr hab. Mariola + Chomczyńska-Rubacha, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, , Poland
dr Katarzyna Wrońska, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Anna Tyrpa, PAN, Instytut Języka Polskiego, Poland

Recenzenci 2012
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Krystian Wojaczek, Uniwersytet Opolski, Poland
prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Poland
prof. dr hab. Marian Śnieżyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Andrzej Offmański, Uniwersytet Szczeciński, Poland
prof. dr hab. Anna Tyrpa, PAN, Instytut Języka Polskiego, Poland
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Bogusław Żurakowski, Uniwersytet Jagielloński, Poland

Recenzenci 2011
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Bogusław Żurakowski, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Krystian Wojaczek, Uniwersytet Opolski, Poland
prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Poland
prof. dr hab. Marian Śnieżyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Andrzej Offmański, Uniwersytet Szczeciński, Poland
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
dr Bogusław Steczek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland

Recenzenci 2010
dr hab., prof. UJ Krystyna Ablewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Poland
dr hab., prof. UEK Krzysztof Wach, , Poland
prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Krystian Wojaczek, Uniwersytet Opolski, Poland
prof. dr hab. Bogusław Żurakowski, Uniwersytet Jagielloński, Poland
Recenzenci 2009
prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Akademia Ignatianum w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Stanisław Palka, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Andrzej Offmański, Uniwersytet Szczeciński, Poland
prof. dr hab. Henryk Skorowski, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Marian Śnieżyński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Poland