Informacje dla czytelników

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości otrzymywania powiadomień dotyczących naszego czasopisma. Aby zarejestrować się w serwisie należy skorzystać z linku „zarejestruj się” na stronie głównej czasopisma. Rejestracja umożliwia otrzymywanie drogą mailową powiadomień o ukazaniu się każdego nowego numeru czasopisma wraz ze spisem treści. Lista osób zarejestrowanych pozwoli określić poziom zainteresowania czasopismem oraz liczbę potencjalnych czytelników. Polityka prywatności gwarantuje, że dane osobowe i adresy mailowe czytelników nie będę wykorzystywane w innych celach.