Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

dr hab. Anna Błasiak, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Irmina Rostek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Sekretarz Redakcji

dr Agnieszka Kaczor, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Zespół Redakcyjny

dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Jarosław Charchuła SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Nidhi Gulati, University of Delhi, Indie 

dr Helen Beckmann-Hamzei, Leiden University, Holandia 

dr hab. Anna Królikowska, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr hab. prof. nadzw. Ewa Kucharska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Maria Szymańska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Barbara Turlejska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Marta Prucnal - Wójcik, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Agnieszka Szewczyk - Zakrzewska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

 

Rada Naukowa

Prof. Stanislav Avsec, University of Ljubljana, Słowenia

Prof. Ágnes Engler, University of Debrecen, Węgry 

Prof. Henri Vieille-Grosjean, Université de Strasbourg, Francja

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Prof. Sveta Loboda, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Ukraina

Prof. Maria Helena Trindade Lopes, New University of Lisbon, Portugalia

Ks. prof. Zbigniew Marek SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Prof. dr Kerstin Nordlöf, Örebro University, Szwecja

Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Prof. Natalia Sejko, Uniwersytet Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina

Dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. AIK,  Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Profa. Dra. Katia Maria Paim Pozzer, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazylia

Prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., University of Trnava, Słowacja

Prof. PhD Anna Hamling, University of New Brunswick, Kanada