Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

dr hab. Anna Błasiak, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Irmina Rostek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Sekretarz Redakcji

dr Agnieszka Kaczor, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Zespół Redakcyjny

dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Jarosław Charchuła SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Ewa Dybowska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Nidhi Gulati, University of Delhi, Indie 

dr Helen Beckmann-Hamzei, Leiden University, Holandia 

dr hab. Anna Królikowska, prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr hab. prof. nadzw. Ewa Kucharska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Maria Szymańska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Barbara Turlejska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Marta Prucnal - Wójcik, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

dr Agnieszka Szewczyk - Zakrzewska, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

 

Rada Naukowa

Prof. Stanislav Avsec, University of Ljubljana, Słowenia

Prof. Ágnes Engler, University of Debrecen, Węgry 

Prof. Henri Vieille-Grosjean, Université de Strasbourg, Francja

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Prof. Sveta Loboda, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Ukraina

Prof. Maria Helena Trindade Lopes, New University of Lisbon, Portugalia

Ks. prof. Zbigniew Marek SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Prof. dr Kerstin Nordlöf, Örebro University, Szwecja

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Prof. Natalia Sejko, Uniwersytet Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina

Dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. AIK,  Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska