Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

dr hab. Anna Błasiak, prof. UIK, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

anna.blasiak@ignatianum.edu.pl

http://orcid.org/0000-0002-0824-2640

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Irmina Rostek, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

irmina.rostek@ignatianum.edu.pl

http://orcid.org/0000-0002-8254-8867

Sekretarz Redakcji

dr Agnieszka Kaczor, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

agnieszka.kaczor@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-2574-4757

 

Zespół Redakcyjny

prof. dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

bozena.sieradzka@ignatianum.edu.pl

http://orcid.org/0000-0002-4214-7268

dr hab. Gabriella Pusztai, University of Debrecen, Węgry

pusztai.gabriella@arts.unideb.hu

https://orcid.org/0000-0002-6682-9300

dr Jarosław Charchuła SJ, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

jaroslaw.charchula@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-8470-7374

dr Ewa Dybowska, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

ewa.dybowska@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-0454-772X

dr Nidhi Gulati, University of Delhi, Indie

 nidhi.a.gulati@gmail.com

 https://orcid.org/0000-0002-4580-4550

dr Helen Beckmann-Hamzei, Leiden University, Holandia

mail@strategisches-lernzentrum.eu

https://orcid.org/0000-0003-2082-726X

dr hab. Anna Królikowska, prof. UIK, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

anna.krolikowska@ignatianum.edu.pl

http://orcid.org/0000-0002-2818-1582

prof. dr hab.  Ewa Kucharska, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

ewa.kucharska@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-8757-6958

dr Maria Szymańska, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

maria.szymanska@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-5244-5966

dr Barbara Turlejska, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

turlejska.b@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8916-6626

dr Marta Prucnal - Wójcik, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

marta.prucnal@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-2584-3165

dr Agnieszka Szewczyk - Zakrzewska, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

agnieszka.szewczyk-zakrzewska@ignatianum.edu.pl

http://orcid.org/0000-0001-6671-8267

 

Rada Naukowa

prof. Stanislav Avsec, University of Ljubljana, Słowenia

prof. Ágnes Engler, University of Debrecen, Węgry 

prof. Henri Vieille-Grosjean, Université de Strasbourg, Francja

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

prof. Sveta Loboda, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Ukraina

prof. Maria Helena Trindade Lopes, New University of Lisbon, Portugalia

ks. prof. Zbigniew Marek SJ, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

prof. dr Kerstin Nordlöf, Örebro University, Szwecja

prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

prof. Natalia Sejko, Uniwersytet Państwowym im. Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina

dr hab. Maria Marta Urlińska, prof. UIK,  Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Polska

prof. dr hab. Andrzej Michał de Tchorzewski, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Polska

pr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

profa. Dra. Katia Maria Paim Pozzer, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazylia

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., University of Trnava, Słowacja

prof. PhD Anna Hamling, University of New Brunswick, Kanada

prof. Jim Cogswell, University of Michigan, Stany Zjednoczone