Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do umieszczenia naszego czasopisma w elektronicznych zasobach bibliotek. Pragniemy zwrócić uwagę, że system publikacji typu open source, z którego korzysta nasze czasopismo  oferuje członkom kadry naukowej możliwość korzystania z systemu za pośrednictwem bibliotek w przypadku czasopism, w których redakcję są oni zaangażowani (patrz Open Journal System).