Gender a chrześcijańska antropologia personalistyczna

  • Małgorzata Wałejko adiunkt Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny; Instytut Pedagogiki

Abstrakt

Gender to hasło robiące aktualnie w naszym kraju błyskawiczną karierę. Warto zatem zapytać o relację perspektywy Gender i personalizmu chrześcijańskiego. Personalizm weryfi kuje wartość wolności jej podporządkowaniem wartości prawdy; czy i na ile Gender – przez wielu utożsamiane z walką o wolność płci – walczy o personalistycznie pojętą wolność do poszukiwania i aktualizowania prawdy o tożsamości płci?  Czy rzeczywiście zasadne jest pospieszne i całościowe odrzucanie Gender i uznawanie, że w świetle założeń antropologii personalistycznej jest ono bezsprzecznie chybione i dezintegruje myślenie o płciowości?
Opublikowane
2017-02-01
Jak cytować
Wałejko, M. (2017). Gender a chrześcijańska antropologia personalistyczna. Horyzonty Wychowania, 7(13), 207-221. Pobrano z https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1041